big Picture
Ní mór do na tionscadail agus do na moltaí a gcuideofar leo: 
  1. Páirtíocht agus Comhoibriú a léiriú: - le grúpaí/le heagrais Ghaeilge eile ar leibhéal áitiúil, réigiúin agus náisiúnta.
  2. Forbairt Chultúrtha a léiriú: - cur chun cinn na Gaeilge chomh maith lena spreagadh cultúrtha agus sóisialta.
  3. Cuimsitheacht a léiriú: - chur chun cinn comhdheiseanna.
  4. Giaráil a léiriú: - aisíneachtaí eile a úsáid le cumas thógáil mhaoinithe a uasmhéadú le maoiniú caipitil a chinntiú as foinsí eile.
  5. Comhlántacht a léiriú: - a chinntiú nach gcuirfidh moltaí an soláthar céanna ar fáil, a mhalartú nó a dhíláithriú in aon áit atá cóngarach dóibh go tíreolaíochtúil.
  6. Inbhuanaitheacht a léiriú: - baint a bheith acu le gníomhaíochtaí agus le tionsnaimh fhadtéarmacha a chuirfidh le hinbhuanaitheacht shóisialta agus eacnamaíoch - cruthú fostaíochta san áireamh.