Líonra Uladh (Raidió), Béal Feirste

Líonra Uladh (Raidió), Béal Feirste

Costas Iomlán ar an Tionscadal £1.8m An Méid ó Chiste £325,000 -lonnaithe sa Cheathrú Gaeltachta in Iarthar Bhéal Feirste ag dul a bheith lárnach i spreagadh phobal Gaeilge

An Cumann Chluain Árd Béal Feirste

An Cumann Chluain Árd Béal Feirste

Costas Iomlán an Tionscadail £760,000 Maoiniú ó Chiste £380,000 Le 80 bliain, tá an Cumann ag cruthú cainteoirí Gaeilge agus tá acu anois lárionad foghlama íocónach i gceartlár na Ceathrúna Gaeltachta in Iarthar Bhéal Feirste

An Carn Tóchair, Co Doire

An Carn Tóchair, Co Doire

Costas Iomlán ar an Tionscadal: £878,000. An Méid a Fuarthas ó Chiste: £394,000 Tá cuigear anseo fostaithe lán aimseartha, agus anois idir an tsiopa, na muinteoirí agus tógraí éagsúla tá caoga daoine páirtaimseartha fostaithe ag an Charn. Le bliain anuas, tháinig breis agus trí mhíle cúig chéad tríd doirse an Carn le haghaidh ceolchoirm nó ceardlann ealaíne. Bíonn bréis ‘s cúig chéad seasca ag freastáil ar chlár sheachtainiúl s’acu idir níos mó ná dá imeacht ‘s fiche.

Oibre Reatha

Oibre Reatha

Samplaí­ de thionscadail reatha - oibreoidh An Ciste Infheistíochta Gaeilge ar mhodhanna praiticiúla le heagrais le bealaí straitéiseacha cruthaitheacha a aimsiú le cuidiú le tionscadail chaipitil fhorbartha Gaeilge a chur chun cinn ar fud na Sé Chontae

Lainseáil  Chiste Infheistíochta i nDoire

Lainseáil Chiste Infheistíochta i nDoire

Bhí slua mór i láthair Dé Céadaoin 15ú Nollaig nuair a bhí lainseáil oifigiúil Chiste Infheistíochta Gaeilge i gCultúrlann Uí Chanáin i nDoire. Orthu sin a bhí i láthair bhí toscairí as eagrais Ghaeilge agus páirtithe féideartha as eagrais mhaoinithe ar fud na Sé Chontae. Tugadh eolas dóibh ar chiste nua spreagúil do ghrúpaí Gaeilge a bhfuil maoiniú caipitil de dhíth orthu.